دوره آموزشی تحلیل بازار مسکن و مدیریت بازاریابی املاک و مستغلات در ایران

·

دوره آموزشی تحلیل بازار مسکن و مدیریت بازاریابی املاک و مستغلات در ایران

تحلیل بازار املاک و مستغلات

مدرس: علی خویه www.khooyeh.ir

مدرس دانشگاه، مولف و مترجم 12 کتاب تخصصی با 19 سال تجربه اجرایی حرفه ای

 

محتوای دوره:

 تعریف جدید و جامعی از مسکن

· معرفی جایگاه مسکن در ابعاد مختلف

· شناخت ویژگی های بازار ملک و مسکن

· شناخت عوامل مؤثر بر بازار مسکن و ملک

سطوح تجزیه و تحلیل املاک و مستغلات

متغیرهای اقتصاد کلان

سطح تجزیه و تحلیل: صنعت

تجزیه و تحلیل بازار

هدف تجزیه و تحلیل بازار

تعریف تجزیه و تحلیل بازار

حدود تجزیه و تحلیل بازار

بخش بندی بازار املاک و مستغلات

معیارها و متغیرهای اثرگذار بر طرف تقاضای بازار مسکن

· معرفی انواع تقاضا در بازار ملک و مسکن

 

تجزیه و تحلیل بازار: تصمیم گیری

سطوح تجزیه و تحلیل بازار

متغیرها و شاخص ها تجزیه و تحلیل بازار

فهرست متغیرهایی که عموماً در تجزیه و تحلیل بازار مورداستفاده قرار می گیرند

رویکردهای تجزیه و تحلیل بازار

برون یابی سادۀ روند

 

نظام بازار املاک و مستغلات

 

· معیارها و متغیرهای اثرگذار بر طرف عرضه بازار مسکن

· قوانین متاخر زمین که بر بازار مسکن و ملک اثر گذار بوده اند

· 

· بررسی نشانه های فرا بخشی در بازار مسکن

تجزیه و تحلیل ساختاری

محرک های اصلی تقاضا برای املاک و مستغلات مسکونی

محرک های اصلی تقاضا برای املاک و مستغلات تجاری

محرک های اصلی تقاضا برای املاک و مستغلات صنعتی

سطح تجزیه و تحلیل: سرمایه گذاری

· تحلیل بازار مسکن

· تبیین الگوی بازار ملک و مسکن

· بررسی سناریوهای حرکت و روند بازار مسکن در آینده


/ 0 نظر / 47 بازدید