بازار املاک

دوره آموزشی و کارگاه آموزشی

مدیریت بازاریابی صنعت ساختمان      

مدیریت  بازاریابی صنعت ساختمان        

  بازاریابی  صنعت ساختمان      

تکنیکها و تاکتیک های بازاریابی و فروش 

 بازاریابی صنعت ساختمان       

راهکارهای علمی و عملی در بازاریابی فروش و تبلیغات

صنعت  ساختمان      

مدرس : استاد علی خوبه 09122991608

مدرس دانشگاه، مولف ومترجم کتاب مدیریت بازاریابی صنعت ساختمان      ، عضو انجمن های ملی و بین المللی تخصصی، دارای بیش از 16 سال تجربه اجرایی، مولف و مترجم 11 عنوان کتاب تخصصی مرجع و کاربردی، مهمان و کارشناس برنامه های تخصصی صدا و سیما و ...

www.khooyeh.ir

www.khooyeh.com

به نام او

که همه هستی از اوست

 

کتاب

مدیریت بازاریابی   صنعت ساختمان      

مدیریت  بازاریابی صنعت ساختمان         

فروش و بازاریابی صنعت ساختمان      

تکنیکها و تاکتیک های بازاریابی و فروش صنعت  ساختمان      

 بازاریابی صنعت ساختمان        

بازاریابی صنعت ساختمان       گیری و

راهکارهای علمی و عملی در بازاریابی فروش و تبلیغات

بازاریابی صنعت ساختمان      

           

 

تألیف و ترجمه:

علی خـوبه

www.khooyeh.com

www.khooyeh.ir

مدرس دانشگاه، مشاور محقق و مجری پروژه های مختلف در سراسر کشور، مدرس و مشاور مدیران عامل مطرح کشور،

 

 

 


ادامه مطلب
[ ] [ ] [ www.alikhooyeh.blogfa.comگروه بازاریابی ]

دوره آموزشی و کارگاه آموزشی
مدیریت بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )     
مدیریت  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )       
  بازاریابی  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )     
تکنیکها و تاکتیک های بازاریابی و فروش 
 بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )      
راهکارهای علمی و عملی در بازاریابی فروش و تبلیغات
صنعت املاک و مستغلات(  real estate marketing  )     
مدرس : استاد علی خوبه 09122991608
مدرس دانشگاه، مولف ومترجم کتاب مدیریت بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )     ، عضو انجمن های ملی و بین المللی تخصصی، دارای بیش از 16 سال تجربه اجرایی، مولف و مترجم 11 عنوان کتاب تخصصی مرجع و کاربردی، مهمان و کارشناس برنامه های تخصصی صدا و سیما و ...
www.khooyeh.ir
www.khooyeh.com
به نام او
که همه هستی از اوست
 
کتاب
مدیریت بازاریابی   املاک و مستغلات(  real estate marketing  )     
مدیریت  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )        
فروش و بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )     
تکنیکها و تاکتیک های بازاریابی و فروش صنعت املاک و مستغلات(  real estate marketing  )     
 بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )       
بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )      
راهکارهای علمی و عملی در بازاریابی فروش و تبلیغات
بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )     
           
 
تألیف و ترجمه:
علی خـوبه
www.khooyeh.com
www.khooyeh.ir
مدرس دانشگاه، مشاور محقق و مجری پروژه های مختلف در سراسر کشور، مدرس و مشاور مدیران عامل مطرح کشور،
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
سرشناسه
:خویه، علی،1359- گردآورنده ، مترجم
عنوان و نام پدید آور
 
مشخصات نشر
:تهران : علی خویه ، 1388
مشخصات ظاهری
:146ص. جدول
شابک
:7-4107-04-964-978
وضعیت فرست نویسی
:فیپا
یادداشت
: کتابنامه ص 144-146
موضوع
 
موضوع
 
موضوع
 
شناسه افزوده
 
رده بندی کنگره
:1388 2ب 9 خ / 1375 HD
رده بندی دیویی
:33368/330
شماره کتابشناسی ملی                    :1859953
 چاپ اول
قیمت:  تومان
تیراژ: 1000
چاپخانه:
کلیه حقوق محفوظ و مخصوص ناشر(مولف )می باشد
مراکز توزیع:
 فهرست کتاب تالیف و ترجمه : استاد علی خوبه 09122991608      www.khooyeh.com   
www.khooyeh.ir
پیشگفتار مولف.......................................................................................................................7
مقدمه....................................................................................................................................8
 بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )       چیست..........................................................................................9
هدف از بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )     ........................................................................................9
برخی از تعاریف‌ و مفاهیم‌ مهم در بازاریابی ،خرید و فروش  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )      و .........................10
انتظار از بازاریابی  املاک و مستغلات(  real estate marketing  )     ....................................................................................14
8 نکته مهم در  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )      ...........................................................14
برخی از مفاهیم مهم بازاریابی  املاک و مستغلات(  real estate marketing  )     .....................................................................15
مدیریت تقاضا در بازاریابی  املاک و مستغلات(  real estate marketing  )      ..........................................................................17
بازاریابی  املاک و مستغلات(  real estate marketing  )      ............................................................................................................18
روشهای فروش خدمات و محصولات  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )       در ایران .....................................................................................19
جعبه ابزار یا آمیخته بازاریابی  املاک و مستغلات(  real estate marketing  )      .......................................................................20
ابعاد گوناگون بازاریابی  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )      ...............................................................................22
50 نکته مهم  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )      و...................................................................25
 فهرست کتاب تالیف و ترجمه : استاد علی خوبه 09122991608      www.khooyeh.com   
www.khooyeh.ir
 
فرآیند مدیریت بازاریابی  املاک و مستغلات(  real estate marketing  )      .............................................................................28
جستجو و انتخاب بازارهای هدف..........................................................................................30
اندازه­گیری و پیش بینی تقاضا   ...........................................................................................30
 تقسیم‌بندی بازار در  و  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )      ...................................................................................31
هدف گیری در بازاریابی  املاک و مستغلات(  real estate marketing  )      ...............................................................................33
جایگاه یابی در بازاریابی  املاک و مستغلات(  real estate marketing  )      ................................................................................33
تعیین استراتژیهای بازاریابی..................................................................................................34
تحقیقات  و   بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )       و تحقیقات بازاریابی  املاک و مستغلات(  real estate marketing  )      .........................................................34
فرایند تحقیقات بازاریابی در بازاریابی  املاک و مستغلات(  real estate marketing  )       و ..............................................................35
فرایند 6 مرحله ای بازاریابی  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )       و ...................................................................40
رفتار خریداران و  مصرف کنندگان  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )      .......................................................42
عوامل موثر بر رفتار مصرف کننده  و  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )      .........................................................42
عوامل فردی تاثیرگذار بر خریداران  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )       و .......................................................44
عوامل روانشناختی تاثیرگذار بر خریداران  و  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )      .............................................46
10 نکته مهم در  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )         برای مدیران شرکت ها وموسسات..............48
انواع رفتارهای خرید در بازاریابی  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )      ..........................................................50
فرایند تصمیم گیری خرید  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )      .....................................................................53
53 نکته مهم در  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )      ..............................................................63
قیمت و قیمت گذاری  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )      ...........................................................................70
رویکردهای‌ عمومی‌ قیمت‌گذاری‌ در  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )      .....................................................74
اشتباهات بزرگ در قیمت گذاری  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )       و .........................................................75
استراتژیهای تعدیل و مدیریت قیمت‌ها.............................................................................78
تعاریف اهمیت و ضرورت مدیریت  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )       
اصول و تکنیک های نوین  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )        بازاریابی و تجارت
تکنیک های  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )        و تجارت در دوران بحران
مهندس  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )        و مهندسی بازار
 فهرست کتاب تالیف و ترجمه : استاد علی خوبه 09122991608      www.khooyeh.com   
www.khooyeh.ir
 
مهندسی بازار
اشتباه ها و خطاهای بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )      
تکنیک های ضد خطا در  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )       
10 نقطه کور بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )      
10 اشتباه  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )        در دوران بحران
مهندسی  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )        در چند بازار جهانی
10 تکنیک مهندسی بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )      
رفتار خریداران در بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )      
رفتار بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )      
تکنیک های نوین ارتباطی در  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )        مدرن
10 تکنیک  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )       
10 تاکتیک  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )       
10 استرات‍ژی  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )       
تکنیک های برقراری ارتباط خلاق با مشتری
10 تکنیک قیمت گذاری
10 تکنیک خلاق جذب مشتریان بیشتر در دوران بحران
دام ها و کابوس های بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )      ندگان
10 تکنیک تبلیغات د ردوران بحران
 فهرست کتاب تالیف و ترجمه : استاد علی خوبه 09122991608      www.khooyeh.com   
www.khooyeh.ir
 
فنون خلاقانه بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )      
انواع خلاقیت و تکنیک های خلاقیت در  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )       
a.               بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )        تغییر
b.              بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )        ویروسی
c.               بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )       شبکه ای
d.              بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )       چند سطحی
b.       بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )        سازه ای
c.        بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )        دگرگونی
d.       بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )        و بازاریابی ارتباطی
e.       بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )        و بازاریابی جانشینی
f.        خلاقیت جانمایی- بازاریابی جانمایی
g.        بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )        ترکیبی
j.         بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )        تراوشی
k.        بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )        جذبی
l.          بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )        نفوذی
m.     بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )        و بازاریابی چند بعدی
سبک های بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )      
بازارسازی
بازارگرمی
رفتار شناسی مشتریان
تکنیک های رفتار شناسی
اصول رفتارشناسی و رفتارسنجی در بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )      
 بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )       روانشناسانه
روانسازی  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )        با تکنیک های روانشناسی
10 اصل جذب مشتریان بیشتر
10 اصل  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )        آسان
تکنیک های مشتری شناسی
روانشناسی  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )        و بازاریابی
رفتار شناسی مشتریان
 
 
تبلیغات و ارتباطات بازاریابی در بازاریابی خرید و  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )      ........................................80
مراحل تدوین سیستم ارتباطی بازاریابی(تصمیمات اصلی در ارتباط بازاریابی)..................82
تکنیک آیدا در بازاریابی،  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )      ..........................................89
پنج تکنیک مهم در بازاریابی  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )      ............................................90
تاکتیک و استراتژی جودویی در  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )      ها........................................92
بازاریابی و فروش ویروسی در صنعت  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )       و ...............................................94
  فهرست کتاب تالیف و ترجمه : استاد علی خوبه 09122991608      www.khooyeh.com   
www.khooyeh.ir
 
    
فصل چهارم:
تفاوت تکنیک، تاکتیک و استراتژی.................................
تاکتیک یانکی در  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )             
فصل پنجم:
تفکر تاکتیکی و تکنیکی.................................................
فصل ششم:
انواع و ابعاد تفکر و تفاوت های تفکر تاکتیکی و تکنیکی....
هوش تاکتیکی...............................................................
فصل هفتم:
سیستم  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )     ی و برنامه  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )     ی..............................................
اصل تضاد در بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )        
فصل هشتم:
اهمیت و ضروت تاکتیک و تکنیک  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )     ی    
بخش سوم:
تاکتیک­ها و تکنیک­های اینترنتی و رایانه­ای.......................
فصل نهم:
مزیت های  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )      اینترنتی       
اهمیت تجاری موتورهای جستجوگر.................................
فصل دهم:
تاکتیک‌ها و تکنیک‌های  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )     ی در ارتباط با
 موتورهای جستجوگر......................................................
1- تکنیک محتوای ارزشمند  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )      سایت         
2- جستجوی آسان‌تر در سایت.........................................   
3- تکنیک کلمات کلیدی یا تکنیک شورت کات..............
4- یک میزبان وب با کیفیت را در اختیار بگیرید................
تاکتیک اسپم کردن........................................................
تکنیک صفحات درگاه...................................................
کرم های  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )     ی یا  طاعون  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )     ی........................................
تکنیک وبلاگ نویسی و تکنیک RSS در  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )                
فصل یازدهم:
تاکتیک‌ها و تکنیک‌های برندینگ یا نام و نشان گذاری......
 بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )      از طریق بنر     
تکنیک‌های  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )     ی از طریق تگ      
فصل دوازدهم:
3- تاکتیک‌ها و تکنیک‌های فضا و قلمرو..........................
آمارهایى از وضعیت فن آورى اطلاعات در ایران................
فصل سیزدهم:
تکنیک آیدا در  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )      اینترنتی
پنج تکنیک مهم در  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )      اینترنتی      
1- تکنیک خیابان بن­بست  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )     ی     
2- تکنیک داد و ستد  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )     ی
3- تکنیک اعتماد ( بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )      اعتمادی)     
4- تکنیک کشش و ارسال  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )             
5- تکنیک بازار خالی در  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )              
هکر های اینترنتی...........................................................
فصل چهاردهم:
تاکتیک هوش مشارکتی در  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )      ( بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )      مشارکتی)..................................
حباب­های  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )     ی          
بخش چهارم:
تاکتیک­های خلاقانه خلاقانه در  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )      
 
فصل پانزدهم:
تکنیکهای گروهی برای خلق ایده‌های خلاقانه  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )     ی  
1- توفان فکری..............................................................
2-تصمیم­گیری گروهی..................................................
تکنیک سناریونویسی......................................................
تکنیک اس آی ال .........................................................
فصل شانزدهم:
تاکتیک­ها و تکنیک­های تریز در  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )                
4-1- اجزاء اصلی دانش تریز...........................................
مراحل اجرای تکنیک تریز در  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )        
برخی از اصول نوآوری تریز در  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )      
برخی از  دیگر رویکردهای خلاقیت شناختی مبتنی بر تریز..
دویل  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )     ی           
بخش پنجم :
تاکتیک­های الهام گرفته از ورزش....................................
فصل هفدهم:
تاکتیک و استراتژی  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )      جودویی    
تاکتیک­های فوتبال در  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )       
توجه به تاکتیک­ها و تکنیک­ها شطرنج در  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )               
بخش ششم:
تاکتیک­ها و تکنیک­های الهام گرفته شده از هنرهای تجسمی، سینما و ادبیات           
فصل هجدهم:
تکنیک کلاسیک در  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )         
مشخصات آثار  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )     ی کلاسیک      
تکنیک رسانه­های همگانی..............................................
فصل نوزدهم:
تکنیک باروک در  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )            
تکنیک­های الهام گرفته از اسطوره­ها  در  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )      
فصل بیستم:
تکنیک ناتورالیسم در  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )           
مشخصات آثار  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )      ناتورالیستی       
فصل بیست و یکم:
تکنیک رمانتیسم در  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )      و  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )      رمانتیک..............................
تکنیک­ها مورد استفاده در  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )      رمانتیکی       
فصل بیست و دوم:
تکنیک فوتوریسم در  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )      و  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )      فوتوریسمی..........................
فصل بیست و سوم:
تکنیک داداییسم در بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )      و  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )      داداییستی............................
برخی از تکنیک‌های مورد استفاده در  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )      داداییستی  
 فهرست کتاب تالیف و ترجمه : استاد علی خوبه 09122991608      www.khooyeh.com   
www.khooyeh.ir
 
فصل بیست و چهارم:
تکنیک پارناسیسم در  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )      و  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )      پارناسیستی..........................
فصل بیست و پنجم:
تکنیک امپرسیونیسم در  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )      و  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )      امپرسیونیستی.......
تاکتیک­ها و تکنیک­های روانشناسی در  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )       
/ 0 نظر / 83 بازدید